2020/03/24

VMI nereikalaus laikytis formalumų teikiant paramą dėl COVID-19

Verslui siekiant prisidėti prie COVID-19 neigiamų padarinių mažinimo, teikiant paramą tyrimų ir apsaugos priemonėms įsigyti, dėl paskelbto karantino tapo sudėtinga sudaryti sandorius, kuriems privaloma notarinė forma (kai paramos tikslais dovanojama suma viršija 14 500 EUR). Notarinės formos nesilaikymas daro sutartį negaliojančia, atitinkamai parama gali būti laikoma suteikta netinkamai, dėl ko verslui kiltų papildomos pelno mokesčio prievolės (parama nebūtų laikoma išlaidomis/leidžiamais atskaitymais).

VMI, paskelbė išaiškinimą, kad parama skiriama medicinos įstaigoms ar kt. viešiems poreikiams dėl COVID-19, kurią teikiant dėl notarų darbo apribojimo nebuvo ar nėra galimybės sudaryti notarinę sutarties formą, pagal turinį bus pripažinta tinkama.

VMI tokį išaiškinimą grindžia turinio viršenybės prieš formą principu, taip pat įstatymuose įtvirtintais teisingumo ir protingumo principais.

Tai reiškia, kad esant paskelbtai ekstremaliai situacijai paramos davėjų patirtos išlaidos bus laikomos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais ir atitinkamai paramos davėjai galės iš pajamų atskaityti šias išmokas Pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka.

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai