2020/04/08

Visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimas

Didžioji dalis Lietuvoje veikiančių bendrovių balandžio mėnesio pabaigoje šaukia visuotinius akcininkų susirinkimus. Kadangi karantino laikotarpiu akcininkams susirinkti vienoje patalpoje spręsti su bendrovės valdymu susijusių klausimų nerekomenduojama, pateikiame informaciją, kaip šiuo laikotarpiu reikėtų organizuoti visuotinius akcininkų susirinkimus.

Paprasčiausias būdas išspręsti finansinės atskaitomybės dokumentų patvirtinimo klausimą yra priimti akcininkų sprendimą fiziškai visuotinio akcininko susirinkimo neorganizuojant. Tačiau ant tokio sprendimo privalo pasirašyti visi bendrovės akcininkai, tad turi būti visų akcininkų sutarimas.

Akcinių bendrovių įstatymas numato kelis šioje situacijoje aktualius visuotinio akcininko susirinkimo organizavimo būdus:

  • balsuojant raštu;
  • dalyvaujant akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis;
  • balsuojant raštu bei dalyvaujant susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Jeigu nusprendžiama, jog bus balsuojama raštu, bendrovė turėtų nusiųsti akcininkams bendruosius balsavimo biuletenius.

Esant karantino sąlygoms, jeigu visi akcininkai užpildytų ir bendrovei pateiktų bendruosius balsavimo biuletenius, gyvas visuotinis akcininkų susirinkimas galėtų nevykti, tik reikėtų surašyti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą.

Organizuojant visuotinį akcininkų susirinkimą elektroninių ryšių priemonėmis galima naudoti telekonferencijų organizavimui pritaikytas programas, pvz., ZOOMMicrosoft Teams ar pan., tačiau tokiu būdu organizuojant susirinkimą kyla asmens tapatybės nustatymo problemų. Elektroninių ryšių priemonėmis tokiame susirinkime balsuoti turėtų būti leidžiama tik esant visiškai įsitikinus, jog balsuoja pats akcininkas, o visa susirinkimo eiga turėtų būti įrašinėjama.

Šių problemų išvengti padėtų mišrusis būdas – akcininkai balsuotų užpildę ir atsiuntę bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius, o susirinkimo dieną galėtų prisijungti prie telekonferencijos ir pasisakyti bei diskutuoti aktualiais bendrovei klausimais.

Bendrovės turėtų kiekvienu atveju savo poreikius ir galimybes įsivertinti individualiai. O jei nepavyksta suorganizuoti visuotinio akcininko susirinkimo nei vienu iš nurodytų būdų, siūlytina susirinkimo datą atidėti iki karantino pabaigos. Už ne laiku surengtą susirinkimą, tikėtina, valstybės institucijos nebaus.

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai