TOMAS KAJACKAS

Vyresnysis teisininkas

+370 699 05 810
+370 5 259 54 59
t.kajackas@wint.lt

Pareigos bei atsakomybės

Tomas Kajackas turi daugiau nei 16 metų teisinio darbo patirtį, specializuojasi viešųjų pirkimų teisės srityje, yra sėkmingai atstovavęs tiek tiekėjus, tiek perkančiąsias organizacijas sudėtingais viešųjų pirkimų klausimais, todėl yra gerai susipažinęs su viešųjų pirkimų problematika, jam puikiai žinomas viešųjų pirkimų organizavimo procesas, galimos rizikos, jų minimizavimo priemonės.

Pagrindiniai projektai

 • Sėkmingai atstovavo tiekėjus sprendžiant teisminius ginčus dėl nepagrįsto tiekėjo įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą
 • Konsultavo keleivių vežimo sektoriuje veikiantį užsienio kapitalo tiekėją įvairiais viešųjų pirkimų klausimais, rengė pretenzijas, procesinius dokumentus ir dalyvavo sprendžiant viešųjų pirkimų teisminius ginčus
 • Konsultavo gynybos sektoriuje veikiantį tiekėją įvairiais viešųjų pirkimų klausimais ir sprendė teisinius viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo klausimus
 • Konsultavo tiekėjus, rengė procesinius dokumentus ir dalyvavo sprendžiant teisminius ginčus su Viešųjų pirkimų tarnyba dėl pirkimo patikrinimo metu nustatytų pažeidimų
 • Atliko sveikatos priežiūros įstaigų, didžiausios Lietuvoje geležinkelio sektoriaus bendrovės, kitų perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų teisinius auditus ir teikė konsultacijas dėl viešųjų pirkimų proceso gerinimo, rengė vidaus norminių teisės aktų projektus
 • Teikė teisinę pagalbą sveikatos priežiūros įstaigoms planuojant ir parenkant viešųjų pirkimų būdus, perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų dokumentų rengimo, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimais, atstovavo ikiteisminėse pretenzijų sprendimo procedūrose, rengė procesinius dokumentus ir dalyvavo sprendžiant viešųjų pirkimų teisminius ginčus
 • Vykdė ES struktūrinių fondų remiamų infrastruktūros atnaujinimo projektų teisinę priežiūrą, rengė viešųjų pirkimų dokumentus, prižiūrėjo viešųjų pirkimų procedūras, vykdė sutarčių teisinę priežiūrą, rengė procesinius dokumentus ir dalyvavo sprendžiant teisminius ginčus dėl ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo
 • Vykdė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Ministrų tarybos plenarinės sesijos Lietuvoje organizavimo paslaugų viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą, rengė ir derino reikalingas sudaryti sutartis ir susitarimus su trečiosiomis šalimis
 • Konsultavo bankroto administratorių banko bankroto proceso metu iškylančiais klausimais, susijusiais su klientų teikiamomis pretenzijomis ir kreditoriniais reikalavimais.

Profesinė patirtis

 • Nuo 2018 m.        vyr. teisininkas advokatų kontoroje WINT Law Firm
 • 2013 – 2018 m.   teisininkas advokatų kontoroje TGS Baltic
 • 2012 – 2013 m.  teisininkas advokatų kontoroje AAA Law
 • 2003 – 2011 m. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras “Litexpo” juriskonsultas

Išsilavinimas

 • 2002 m.   Vytauto didžiojo universitetas Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)

Kalbos

 • Lietuvių
 • Anglų
 • Rusų