Tomas Kajackas

Asocijuotasis partneris

  • 17 metų patirtis viešųjų pirkimų srityje
  • Prisidėjo prie viešųjų pirkimų reguliavimo aplinkos kūrimo
  • Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Ministrų tarybos plenarinės sesijos Lietuvoje organizavimo paslaugų pirkimo teisinė priežiūra

Esu WINT vyresnysis teisininkas ir viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovas. Vadovaudamas jai, stengiuosi perduoti savo 17 metų patirtį, kurią įgijau atstovaudamas tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, ir dalytis žiniomis, kaip sumažinti viešųjų pirkimų rizikas.

Vieni reikšmingiausių projektų – perkančiųjų organizacijų sveikatos priežiūros ir transporto srityje viešųjų pirkimų teisinis auditas ir konsultacijos dėl viešųjų pirkimų proceso gerinimo, taip pat su rekomenduojamais pokyčiais susijusių vidinių norminių teisės aktų projektų rengimas.

Teko teikti teisinę pagalbą ir mokslo institucijoms planuojant ir parenkant viešųjų pirkimų būdus. Jas konsultavau viešųjų pirkimų dokumentų rengimo, procedūrų vykdymo klausimais, atstovavau ikiteisminėse pretenzijų sprendimo procedūrose ir dalyvavau joms sprendžiant teisminius ginčus dėl ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo. Pastaruoju klausimu turiu išskirtinės patirties, nes teko vykdyti ir ES struktūrinių fondų remiamų infrastruktūros atnaujinimo projektų teisinę priežiūrą.

Aš taip pat vykdžiau Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Ministrų tarybos plenarinės sesijos Lietuvoje organizavimo paslaugų pirkimo teisinę priežiūrą, rengiau ir derinau sutartis ir susitarimus su trečiosiomis šalimis.

Mano klientų sąraše strategiškai Lietuvai svarbios įmonės – „Klaipėdos nafta“ ir „Lietuvos geležinkeliai“ bei kitos geležinkelių infrastruktūros įmonės „Vitras S“, „Skinest Baltija“, keleivių vežimo įmonė „B-Bus“, atliekų tvarkymo bendrovė „Ecoservice“, farmacijos ir medicinos įrangos įmonės „Elme Messer LIT“ ir „Arbor Medical Corp“, aukštųjų technologijų įmonės „Brolis Semiconductor“, „Audiotonas“, taip pat Ūkio bankas.

Gyvenime kopiu ne vien į profesines aukštumas. Dievinu kalnus, todėl mėgstu kopimo į juos iššūkius. Tai derinu su pomėgiu vandens sportui.

Daugiau apie mane rasite LinkedIn