Milda Aušrinė Janušauskaitė

Teisininko asistentė

  • 2024 m. siekiamas įgyti Teisės magistro laipsnis Vilniaus universitete
  • Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA) narė
  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Teisės fakultete narė

Šiuo metu esu Wint Law firm įmonių ir komercinės teisės praktikos teisininkų asistentė.

Kasdieninėje veikloje talkinu kolegoms rengiant dokumentus, atliekant teismų praktikos bei teisės aktų analizę, randant sprendimus įvairiose teisinėse situacijose. Buvimas komandos dalimi suteikia galimybę įgyti kompetencijos ne tik įmonių ir komercinės teisės srityje, bet ir kitose teisės šakose.

Laisvalaikiu dalyvauju įvairiuose seminaruose, konferencijose bei konkursuose, kurie padeda ne tik pagilinti jau turimas teisines žinias, bet ir įgyti naujų.

03Projektai