Laura El Osta

Vyresnioji teisininkė

  • Teisės magistro laipsnis (Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas)
  • 12 metų teisinio darbo patirtis nekilnojamojo turto teisės srityje

Teisinę patirtį nekilnojamojo turto srityje sukaupiau daugiau nei 12 metų dirbdama Kauno miesto savivaldybės administracijoje, dalyvaudama teritorijų planavimo, statybos ir žemės teisės klausimų sprendime ir sėkmingai atstovaudama šio pobūdžio administracinėse ir civilinėse bylose teismuose.

Mano specializacija – nekilnojamojo turto teisės sritis, susijusi su teritorijų planavimu, žemės teise, saugomomis teritorijomis, statyba, statinių projektavimu, statybą leidžiančių dokumentų išdavimu bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir įgyvendinimo galimybėmis.

Sukaupiau solidžią patirtį dalyvaudama sprendžiant privačiam ir viešajam sektoriui kylančius klausimus, atitinkamo lygmens teisės aktų, kitų dokumentų projektų, susijusių su teritorijų planavimo, statybos reglamentavimo įgyvendinimu, rengimo procese, asmenų skundų nagrinėjime, nustatyta tvarka konsultuojant ir teikiant kvalifikuotą teisinę pagalbą svarbiais ir aktualiais klausimais teritorijų planavimo, žemės teisės ir statybos srityje.

Vienu iš sėkmingų atstovavimo teisme pavyzdžių paminėtina civilinė byla dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo miesto centre, kurioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis visoms teisminėms instancijoms taikytiną teismų praktiką, priėmė palankų sprendimą, paremtą atstovavimo metu pateiktais ir išdėstytais argumentais.

Mano laisvalaikis skirtas kelionėms po gimtinę ir įvairius pasaulio kraštus bei jų visapusiškam pažinimui ir buvimui gamtoje kartu su šeima. Be galo mėgstu pėsčiųjų žygius.

03Projektai