Dijana Šinkūnienė

Duomenų apsaugos ekspertė

  • Daugiau nei 15 metų patirtis Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
  • Nacionalinė ekspertė ES Tarybos Telekomunikacijų ir informacinės visuomenės darbo grupėje LR pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo grupės, rengusios Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo projektą, vadovė
  • Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos narė

Ne veltui sakoma, jog ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Esu sukaupusi reikšmingos patirties Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, rengiant ir derinant norminių teisės aktų projektus, įgyvendinant tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas. Dalyvavau sprendžiant bankų, draudimo, skolų išieškojimo, telekomunikacijų, IT ir kitų sektorių problemas, susijusias su asmens duomenų ir privatumo apsaugos reikalavimų įgyvendinimu. Konsultavau Ukrainos, Kosovo, Makedonijos duomenų apsaugos priežiūros institucijas bei viešojo ir privataus sektoriaus atstovus asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Prisidėjau šiuos klausimus sprendžiant ir telekomunikacijų rinkos grandams „Tele2“.

Džiaugiuosi galėdama dalytis sukaupta patirtimi ir su kitais – asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais konsultuoju elektroninės prekybos, mobiliųjų aplikacijų kūrimo, elektroninių ryšių, sveikatos priežiūros sektorių atstovus, ministerijas ir kitas valstybės institucijas, skaitau pranešimus konferencijose, vedu mokymus viešojo ir privataus sektoriaus atstovams bei įmonių darbuotojams.

Laisvalaikiu mėgstu keliauti. Jau sunku suskaičiuoti, keliose dešimtyse šalių lankiausi.

Daugiau apie mane rasite LinkedIn