Daiva Vyčinienė

Duomenų apsaugos ekspertė

  •  15 metų darbo patirtis duomenų apsaugos priežiūros institucijoje
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo grupės, rengusios nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, narė
  • Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos narė

Be darbo su duomenų apsauga greičiausiai jau negalėčiau įsivaizduoti savo gyvenimo. Per daugiau kaip 15 metų sukaupiau solidžią patirtį duomenų apsaugos priežiūros institucijose, tiek vykdant duomenų valdytojų priežiūrą, tiek kontroliuojant asmenų skundų nagrinėjimą, konsultuojant duomenų valdytojus, sprendžiant privačiam ir viešajam sektoriui kylančius klausimus, rengiant duomenų apsaugos teisės aktų projektus.

Dirbu su elektroninės prekybos, mobiliųjų aplikacijų kūrimo, elektroninių ryšių sektoriais, ministerijomis, sveikatos priežiūros ir kitomis valstybės institucijomis. 2019-aisiais konsultavau bendrovę „Tele2“ Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo klausimais.

Svarbią mano veiklos dalį sudaro ir mokymų vedimas. Iki šiol duomenų apsaugos tema vestų mokymų krepšelyje – 200 akademinių valandų.

Kaip ir daugelis, mėgstu keliauti, todėl visuomet džiaugiuosi, kaip pažintis prasideda nuo pokalbio apie kelionių patirtis ir nuotykius.

Daugiau apie mane rasite LinkedIn