2019/04/01

„Tele2“ asmens duomenų apsaugos teisinė priežiūra

2019 m. WINT padėjo telekomunikacinių bendrovei „Tele2“ parengti BDAR atitikties strategiją ir konsultavo susijusiais klausimais.

2018 m. įsigaliojęs ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) numato, kad atliekamas asmens duomenų tvarkymas turi turėti tikslą ir pagrindą, kitu atveju duomenų tvarkymas gali būti pripažintas neteisėtu ir užtraukti duomenų valdytojui atsakomybę.

„Tele2“, būdama viena iš telekomunikacijų rinkos lyderių, didelį kiekį įvairių duomenų apdoroja skirtingais tikslais ir teisiniais pagrindais, todėl konsultacijos ir parengta BDAR atitikties strategija padėjo užkirsti kelią galimoms su asmens duomenų apsauga susijusioms rizikoms. Projektą A. Iškauskas įgyvendino kartu su WINT eksperte Dijana Šinkūniene.

 

01Komanda