2020/03/16

Ginčas dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo atitikties LR Konstitucijai

WINT,  atstovaudama bendrovei „Skinest Baltija“, kuri projektuoja ir tiesia geležinkelio kelius, užsiima jų priežiūra ir remontu bei teikia kitas paslaugas, kreipėsi į LR Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo tam tikrų normų atitikties LR Konstitucijai.

LR Konstitucinis Teismas priėmė ir nagrinės prašymą išaiškinti, ar Konstitucijos 31 str. 1 d. įtvirtintai asmens nekaltumo prezumpcijai neprieštarauja Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 11 str. 4 p. nuostata, kuri numato, jog asmuo gali būti laikomas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų, vien tik esant prieš asmenį inicijuotam baudžiamajam persekiojimui dėl labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymo, nors nėra priimtas joks teismo apkaltinamasis sprendimas.

Tai yra vienas pirmųjų LR Konstituciniame teisme priimtų individualių konstitucinių prašymų ištirti teisės aktų atitiktį LR Konstitucijai.

Klientui šioje byloje atstovauja WINT advokatų kontoros partnerė Daiva Ušinskaitė-Filonovienė ir vyresnioji teisininkė Greta Roguckytė.

01Komanda