2017/09/15

Europos Komisijos studijos dėl reglamento keitimo rengimas

Marius Matiukas dalyvavo rengiant Europos Komisijos inicijuotą studiją dėl galimo „Roma I“ reglamento keitimo. Minėtas 2009-aisiais įsigaliojęs reglamentas numato sutartiniams santykiams taikytiną teisę. Juo nustatomos visoje ES galiojančios taisyklės, reglamentuojančios, kokia nacionalinė teisė turėtų būti taikoma civilinėse ir komercinėse bylose, kurios yra susijusios su daugiau nei viena valstybe.

Marius Matiukas yra visą Europos Sąjungą apimančios studijos dėl draudimo sutartims taikytinos teisės bendraautoris, atskirų skyrių, apimančių visas ES valstybes nares, autorius.

2017-aisiais įgyvendinant projektą buvo atlikta atskirų dalių, apimančių Lietuvą, analizė bei užsienio subrangovų pateiktų analizių susisteminimas, tyrimo koordinavimo darbai.

 

01Komanda