2017/11/20

Europos investicijų banko konsultavimas kuriant daugiabučių namų renovavimo programos finansinį modelį

Marius Matiukas drauge su komanda konsultavo Europos investicijų banką (EIB) teisiniais klausimais, kuriant finansinės inžinerijos priemones vienam iš Europoje vykdomų novatoriškų finansinės inžinerijos projektų JESSICA (Jungtinė Europos parama tvarioms investicijoms miestuose, angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).

JESSICA yra Europos Komisijos iniciatyva, parengta bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB) ir Europos plėtros banko taryba. EIB yra Kontroliuojančiojo fondo, per kurį Lietuva įgyvendina JESSICA iniciatyvą, valdytojas.

Projektas įgyvendinamas nuo 2009-ųjų. Jo vertė siekia 259 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą, EIB buvo pateikti siūlymai dėl efektyvesnės teisinės sistemos kūrimo, parengtas pagrindinės veiklos sutarties, kurią turėtų sudaryti dalyvaujantys bankai ir EIB, projektas, taip pat derėtasi dėl jo su dalyvaujančiais bankais.

M. Matiukas su komanda teikė visapusiškas konsultacijas dėl ES ir nacionalinių teisės aktų aiškinimo, siūlė ir rengė daug nacionalinių teisės normų ir teisės aktų pakeitimo projektų, padėjo rengiant konkurso, skirto dalyvaujantiems bankams išrinkti, dokumentus ir rengė daug kitų sutarčių dokumentų dėl finansinės inžinerijos priemonių kūrimo projektų. Taip pat prisidėjo prie pirmosios Europoje standartinės veiklos sutarties, pagal kurią EIB įgyvendins finansų inžinerijos priemonę JESSICA, rengimo. Pagal šią sutartį EIB skiria Lietuvoje veikiantiems bankams ir kitoms finansinėms institucijoms lėšų, kurios turėtų būti panaudojamos suteikiant paskolas būsto atnaujinimo programoms įgyvendinti.

Didelė dalis projekto dokumentų buvo rengiami remiantis tarptautine praktika. Remiantis parengta pirmąja sutartimi, JESSICA iniciatyva įgyvendinama dalyje kitų Europos Sąjungos valstybių narių.

01Komanda