2020/02/17

AB „Klaipėdos vanduo“ teisinis auditas

WINT teisininkų komanda atliko AB „Klaipėdos vanduo“, kuri teikia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Klaipėdos mieste ir rajone, veiklos teisinį auditą, kuris apėmė ir sudarytų viešųjų pirkimų sandorių patikrinimą. Patikrinimo metu buvo atliktas vidinių norminių teisės aktų, sandorių sudarymo procedūrų ir sandorių vykdymo teisėtumo patikrinimas, nurodant rizikas bendrovei ir pateikiant šių rizikų valdymo rekomendacijas.

Projekte dalyvavo WINT advokatų kontoros partneriai Daiva Ušinskaitė-Filonovienė ir Pranas Švedas, vyresnysis teisininkas Tomas Kajackas ir teisininkas Edvinas Džiulis.

01Komanda