Technologijos, IP ir medijos

IŠMANOME VERSLĄ IR JO EKOSISTEMĄ

Mūsų technologijų, IP ir medijų praktikos srityje dirbantys specialistai turi daugiau nei 20 metų patirtį, yra tarptautinių teisės žinynų ir reitingų agentūrų pripažinti savo srities ekspertai, taip pat išvystę platų partnerių tinklą visame pasaulyje, kurį pasitelkia spręsdami kompleksinius tarptautinius klausimus.

Mes esame technologijų, telekomunikacijų, IT, žiniasklaidos, reklamos ir kūrybinių industrijų ekosistemos dalis – dažnai dalyvaujame šių sektorių atstovų susibūrimuose ar įsitraukiame teikdami siūlymus dėl teisinės reguliavimo aplinkos tobulinimo. Daugybę metų būdami visų šių verslo ir teisinių pokyčių procesų sūkuryje, puikiai išmanome, kaip veikia šis verslas. Įsigilinimas ir patirtis leidžia mums matyti, kur link vystosi rinka, su kokiais iššūkiais susiduria ir kur suklumpa tokie verslai Lietuvoje ir pasaulyje, todėl galime taikliai numatyti rizikas ir rasti būdų, kaip jas suvaldyti.

  • IT ir technologijų licencijavimas
  • Intelektinės nuosavybės apsauga ir perdavimas
  • Telekomunikacijų teisė
  • Duomenų apsauga ir privatumas
  • Autorių teisės
  • Patentai