2020/04/16

Nuomos kompensacija verslui

Nuomos kompensacija siekiama palengvinti įmonių, kurios šiuo metu nevykdo ekonominės veiklos ir ypač nukentėjo dėl COVID-19 situacijos, patalpų nuomos mokesčio naštą. Tuo pačiu siekiama padėti išvengti bankrotų bei padėti įmonėms išlaikyti darbo vietas.

 

Kam bus skiriama kompensacija?

Nuomininkams – įmonėms bei verslininkams, kurių pagrindinė vykdoma veikla yra įtraukta į draudžiamų vykdyti veiklų sąrašą (pvz. viešojo maitinimo įstaigų veikla, grožio paslaugas teikiančių subjektų veikla, sporto klubų veikla ir pan.). Paprastai, verslo centruose veikiantys verslai nepateks į šių įmonių sąrašą.

Koks bus kompensacijos dydis?

Kompensacijos dydis sieks iki 50 proc. nuomos kainos, tačiau tik su sąlyga, jog nuomotojas sumažins nuomininko mokamą nuomos mokestį ne mažiau kaip 30 proc. Kompensacija taip pat bus taikoma tik fiksuotam nuomos mokesčiui. Todėl ypač svarbu šalims nuomos santykiuose bendradarbiauti, nes be šalių susitarimo dėl nuomos mokesčio mažinimo bent jau 30 proc., nuomos kompensacija nebus teikiama.

Kaip bus vertinamas suteiktas nuolaidos dydis?

Bus lyginamos sąskaitos faktūros bei atsižvelgiama į anksčiau išrašytose sąskaitose faktūrose nurodomą nuomos kainą: 2020 m. vasario mėn. taikyta nuomos kaina bus sulyginama su nuomos kaina, nurodyta sąskaitose faktūrose už prašomus kompensuoti laikotarpius.

Jeigu įmonė veiklą vykdyti pradėjo tik 2020 m. kovo mėn., tuomet kompensuojamo laikotarpio nuomos bus kaina lyginama su š. m. kovo mėn. taikyta nuomos kaina.

Kiek laiko bus teikiama kompensacija?

Kompensacija bus teikiama už visą karantino galiojimo laikotarpį bei taip pat dar 2 mėnesius pasibaigus karantinui.

Kam bus sumokama kompensacija?

Kompensacija pagal įmonės pateiktas sąskaitas-faktūras bus sumokama tiesiogiai nuomotojui.

Kompensacijos dydis

Iš viso planuojama skirti 100 000 000 EUR Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kompensacijų administruoja Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

 

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai