2020/05/07

Mažinamas nuomos mokestis valstybės nekilnojamojo turto nuomininkams

2020 m. gegužės 6 d. Vyriausybės posėdyje buvo pritarta nutarimo pakeitimui, kuriuo siekiama padėti valstybės nekilnojamojo turto nuomininkams, kurie, kaip ir privataus turto nuomininkai, patiria tas pačias neigiamas finansines pasekmes dėl karantino paskelbimo bei jo metu taikomų veiklos ribojimų.

2020 m. gegužės 6 d. Vyriausybės posėdyje buvo pritarta nutarimo pakeitimui, kuriuo siekiama padėti valstybės nekilnojamojo turto nuomininkams, kurie, kaip ir privataus turto nuomininkai, patiria tas pačias neigiamas finansines pasekmes dėl karantino paskelbimo bei jo metu taikomų veiklos ribojimų.

Valstybės turto valdytojas (tai yra nuomotojas su kuriuo yra sudaryta nuomos sutartis, pvz. Turto bankas), karantino laikotarpiu (nuo 2020-03-16) ir du mėnesius po karantino atšaukimo, sumažins valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartyje nurodytą valstybės nekilnojamojo turto nuomininko mokėtiną nuompinigių dydį net 80 procentų, susitariant, jog nuomininkas mokės 20 procentų viso nuomos sutartyje nustatyto nuompinigių dydžio, jeigu nuomininkas atitiks jam numatytus reikalavimus.

Reikalavimai nuomininkams:

 • Nuomos sutartis sudaryta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d.;
 • Nuomininko vykdoma veikla karantino laikotarpiu buvo ar tebėra draudžiama arba ribojama, dėl to nuomininkas patyrė finansinių sunkumų bei negali mokėti nuomos sutartyje nustatytų nuompinigių;
 • Nuomininkas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė;
 • Nuomininkui iki 2020 m. kovo 15 d. nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai;
 • Nuomininkas valstybės turto valdytojui yra pateikęs prašymą dėl nuompinigių dydžio mažinimo.

Prašymai dėl nuomos mokesčio sumažinimo turi būti pateikti tiesiai nuomotojui.

Prašyme privaloma nurodyti informacija:

 • Informacija apie nuomininko veiklą, kuri karantino metu yra draudžiama arba ribojama;
 • Informacija apie nuomininkui 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato pagrindu suteiktas kitas valstybės pagalbos priemones, skirtas ekonomikai remti;
 • Informacija apie tai ar 2019 m. gruodžio 31 d. nuomininkas nebuvo sunkumų patirianti įmonė;

Kartu su prašymu pateikiami dokumentai:

 • 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys;
 • Dokumentai, patvirtinantys, kad iki 2020 m. kovo 15 d. nuomininkui nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai;
 • Valstybės turto valdytojo prašymu, kiti prašymo vertinimui aktualūs dokumentai ar informacija.

Nutarime numatytas nuompinigių sumažinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., o taikomų sumažintų nuompinigių ir kitų suteiktų laikinųjų valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti, bendra suma per visą nuompinigių sumažinimo laikotarpį vienam nuomininkui negali viršyti 800 000 Eur.

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai