Vilius Vismantas

  • Daugiau kaip 7 metų teisinio darbo patirtis.
  • 6 metų patirtis atstovaujant Lietuvos ir užsienio klientų interesus teismuose.

Dirbdamas WINT komandoje specializuojuosi ginčų sprendimų praktikos grupėje. Nors savo teisinėje praktikoje turėjau įvairaus pobūdžio teisinių ginčų, visgi dominuojanti sritis – verslo teisės ginčai.

Mano darbinė praktika bei teisės studijos taip pat neatsiejamai susiję su įmonių ir komercine teise bei sutarčių teise. Patirtis derybose dėl sutarčių, jų rengime, puikūs įgūdžiai tarptautinių komercinių sutarčių, įskaitant sutarčių, kurioms taikytina Anglijos teisė, srityje,  leidžia kokybiškai atstovauti Lietuvos ir užsienio klientų interesus esant ginčams, kilusiems iš sutartinių teisinių santykių.

Turiu specifinių žinių ir patirties teisiniuose ginčuose, kylančiuose transporto ir laivybos srityse. Šiuo metu žinias laivybos teisės bei tarptautinės komercinės teisės srityse gilinu studijuodamas Laivybos teisę Oslo universitete.

Reikšminga savo darbinės patirties dalimi laikau darbą teisininko pozicijoje vienoje didžiausių valstybės kapitalo valdomoje įmonių grupėje. Ši patirtis prisideda prie geresnio verslo klientų poreikių supratimo ir verslui naudingų teisinių sprendimų priėmimo.

Teisiniai ginčai reikalauja gero analitinio mąstymo bei greitos reakcijos, todėl šias savybes ugdausi ne tik darbinėje aplinkoje, bet ir žaisdamas tenisą. Tenisas jau tapo gyvenimo būdu, kuris nuolat mane motyvuoja siekti užsibrėžtų tikslų ne tik teniso aikštelėje, bet ir gyvenime.

03Projektai