2021/03/19

Kaip vykdyti akcininkų susirinkimus karantino metu

Daug Lietuvoje veikiančių bendrovių kovo ir balandžio mėnesiais šaukia visuotinius akcininkų susirinkimus (toliau – VAS). Pagal šiuo metu nustatytus karantino ribojimus, akcininkams susirinkti vienoje patalpoje spręsti su bendrovės veikla susijusių klausimų nerekomenduojama, todėl bendrovėms tampa aktualios VAS organizavimo nuotoliniu būdu bei balsavimo raštu galimybės.

Pastaruoju metu iš klientų gautos užklausos parodė, kad daugelis Lietuvos bendrovių susiduria su klausimu, kaip nepažeidžiant karantino ribojimų, tinkamai užtikrinti akcininkų interesus.

Atsižvelgdami į pirmojo karantino metu sukauptą patirtį, pateikiame Jums savo įžvalgas dėl VAS organizavimo karantino metu.

Surenkite nuotolinį VAS.
Jeigu tarp bendrovės akcininkų vyrauja konstruktyvus bendradarbiavimas, pasitarimą surenkite bet kokia patogia nuotoline forma, pvz. el. paštu, telefonu, ar telekonferencijos pagalba, o VAS rezultatus įforminkite visų akcininkų pasirašytu sprendimu. Toks visų akcininkų pasirašytas sprendimas atleidžia nuo pareigos surašyti VAS protokolą ir dalies kitų Akcinių bendrovių įstatyme nustatytų pareigų.

Apsvarstykite galimybę VAS atidėti.
Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta, kad eilinis VAS privalo būti suorganizuotas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Tinkamas šios pareigos neįgyvendinusiems atsakingiems asmenims gali užtraukti administracinę baudą. Tačiau praktikoje tokios baudos yra pritaikomos itin retai. Todėl jei negalite pasinaudoti kitais mūsų patarimais ir jei visi akcininkai su tuo sutinka, apsvarstykite galimybę VAS atidėti ir surengti jį po karantino.

Patvirtinkite VAS dalyvavimo ir balsavimo tvarką.
Jeigu tarp bendrovės akcininkų nėra konstruktyvaus bendradarbiavimo ir nėra galimybės priimti sprendimą raštu ar VAS atidėti, prieš organizuojant VAS nuotoliniu būdu, patvirtinkite VAS dalyvavimo ir balsavimo tvarką. Akcinių bendrovių įstatymas VAS organizavimui nustato griežtus procedūrinius reikalavimus, kurie dažnai yra sunkiai pritaikomi nuotoliniam VAS. Praktikoje pastebėjome, kad VAS dalyvavimo ir balsavimo tvarkos patvirtinimas įneša aiškumo ir skaidrumo, taip pat sumažina ginčų tikimybę ateityje.

VAS dalyvių tapatybę nustatykite naudojantis elektroniniu parašu.
Akcinių bendrovių įstatymas kelia gana aukštus reikalavimus akcininkų tapatybei nustatyti, kai VAS organizuojamas nuotoliniu būdu. Praktikoje daug kartų patikrintas, tad mūsų rekomenduojamas, yra akcininkų tapatybės patvirtinimas dviem lygiais:

  • patikrinant asmenų tapatybę vaizdo skambučio metu šiems parodant savo asmens dokumentus;
  • vaizdo skambučio metu visiems dalyviams elektroniniu parašu pasirašant dalyvių sąrašą.

Užtikrinkite mišrų dalyvavimą ir balsavimą.
VAS Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta, kad bendrovė privalo sudaryti galimybę akcininkams ar jų atstovams dalyvauti VAS šiais būdais: fiziškai atvykti į VAS, ir balsuoti raštu iš anksto, atsiunčiant bendrovei užpildytą balsavimo biuletenį iki VAS pradžios. Todėl organizuodami VAS nuotoliniu būdu nepamirškite, kad bendrovei vis tiek taikoma pareiga sudaryti galimybė akcininkams balsuoti raštu.

Įsitikinkite, kad viskas veikia tinkamai.
Patarlė „devynis kartus pamatuok, o dešimtą – pjauk“ buvo sugalvota ne be reikalo. Rekomenduojame VAS organizuojant nuotoliniu būdu pasiruošti ne tik parengus tinkamą dokumentaciją, tačiau ir atlikus programinės įrangos testavimą. Praktikoje dažnai dieną prieš VAS organizuojami bandomieji skambučiai, kurių metu tiek bendrovė, tiek ir akcininkai pasitikrina programinės įrangos veikimą.

Naudokite ZOOM arba Teams programinę įrangą.
Organizuodami VAS nuotoliniu būdu išbandėme praktiškai visas rinkoje siūloma programines įrangas. Mūsų vertinimu, tinkamiausios programinės įrangos VAS organizavimui nuotoliniu būdu yra Teams ir ZOOM. Atkreipiame dėmesį, kad nemokama ZOOM programinės įrangos versija leidžia rengti tik iki 40 minučių trukmės vaizdo konferencijas. Todėl VAS organizatoriui gali būti tikslinga įsigyti mokamą versiją.

 

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai