GRETA ROGUCKYTĖ

Vyresnioji teisininkė

+370 699 93 857
+370 5 259 54 59
g.roguckyte@wint.lt

Pareigos bei atsakomybės

Advokatė Greta Roguckytė turi daugiau kaip 6 metų teisinio darbo verslo teisės srityje, specializuojasi verslo ginčų, arbitražo srityse, atstovauja klientams sudėtinguose, tarptautinį elementą turinčiuose teisminiuose ginčuose. Yra sukaupusi patirties dalyvaudama komandose, ginančiose klientų interesus Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, tarptautiniuose arbitražuose

Pagrindiniai projektai

 • Atstovavo bankrutuojančiam bankui pagal Vienos tarptautinio arbitražo centro (VIAC) Arbitražo taisykles Vienoje vykstančioje arbitražo byloje, susijusioje su banko turto pasisavinimu per kompensacinius sandorius (angl. back-to-back transactions) ir neteisėtu sutarčių tarp šalių sudarymu ir vykdymu prieš Austrijos banką
 • Atstovavo bankrutuojančiam bankui keliuose ginčuose prieš užsienio finansų įstaigas, lengvatinio apmokestinimo šalyse įsteigtas bendroves ir buvusius darbuotojus, kuriuose nagrinėti finansinių sandorių galiojimo, dėl turto pasisavinimo padarytų nuostolių, įskaitant kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimus, taip pat jurisdikcijos klausimai
 • Dirbo komandoje, atstovaujančioje bankrutuojančiam bankui byloje dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo dėl Direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito aiškinimo ir finansiniu įkaitu užtikrintų įsipareigojimų vykdymo finansinio įkaito gavėjo nemokumo atveju klausimų
 • Dalyvavo komandoje, atstovaujančioje klientui Tarptautinio ginčų dėl investicijų sprendimo centre (ICSID) nagrinėjamoje arbitražo byloje
 • Dalyvavo komandoje, atstovaujančioje klientui Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo institute (SCC) nagrinėjamoje arbitražo byloje
 • Atstovavo klientui civilinėje byloje prieš buvusią bendrovės vadovybę dėl valdymo organų nariams pavestų pareigų nevykdymo padarytų nuostolių
 • Atstovavo tarptautinei laivybos bendrovei civilinėje byloje dėl tariamai prarasto krovinio. Byla sėkmingai nutraukta jurisdikcijos pagrindu

Profesinė patirtis

 • Nuo 2019 m. – advokatė WINT law firm
 • 2015 – 2018 m. – advokato padėjėja advokatų kontoroje TGS Baltic
 • 2014 – 2015 m. – teisininko padėjėja advokatų kontoroje TGS Baltic (tuometinė TARK GRUNTE SUTKIENE)
 • 2014 m. liepa – patarėja JAV Jungtinių Tautų Asociacijos Orlando skyriuje
 • 2013 m. – praktikantė advokatų kontoroje Ellex Valiūnas (tuometinė LAWIN)

Išsilavinimas

 • 2017 m. – UNCITRAL V darbo grupės: nemokumo (bankroto) teisės sesija (Austrija) dalyvė
 • 2015 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)
 • 2013 m. – Liublianos universiteto Teisės fakultetas (Slovėnija)

Kalbos

 • Lietuvių
 • Anglų
 • Rusų

Publikacijos

 • Arbitration and EU law: neither separation nor cooperation brings a happy ending // Bendraautorius dr. Tadas Varapnickas. Arbitražas. Teorija ir praktika, 2018, Nr. 4
 • Teisė būti užmirštam: samprata ir įgyvendinimo iššūkiai // Teisės mokslo pavasaris, 2015