2020/04/07

Finansinė bankų ir valstybės parama verslui

Mūsų klientai, susiduriantys su laikinu apyvartinių lėšų stygiumi, pastaruoju metu dažnai klausia, kokios finansinės paramos jie galėtų tikėtis iš valstybės ar bankų. Į pagrindinius jiems kylančius klausimus atsako WINT law firm Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas Marius Matiukas ir Citadele banko Smulkaus ir  vidutinio verslo sektoriaus vadovas Arminas Petraitis.

KREDITO SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS – KAS TAI IR KAIP TUO PASINAUDOTI

Ar galima karantino laikotarpiu negrąžinti bankui kredito?

Karantinas savaime mokėjimų bankui nesustabdo. Jei dėl karantino sutriko Jūsų apyvarta ir labai sunku mokėti kredito įmokas, grąžinti pasiimto kredito ir mokėti palūkanų, kreipkitės į savo banką dėl „kredito atostogų“.

„Kredito atostogos“ – tai galimybė su banku sutartą laiką (nuo trijų iki šešių mėnesių) negrąžinti kredito. Galutinis kredito grąžinimo terminas tokiu atveju neprasitęs, o „kredito atostogų“ metu turėję būti atlikti mokėjimai bus išskirstyti likusiam kredito grąžinimo laikui su banku sutartu principu (išdalinama proporcingai arba nukeliama į pabaigą, kartu su paskutiniu (-iais) kredito grąžinimu (-ais)).

Taigi, ši priemonė tinka verslams, kurie, nors ir susiduria su sunkumais, tačiau yra ir išliks gyvybingi (pavyzdžiui, agroverslas, maisto pramonė ir pan.).

Ką reikia nurodyti, kad bankas duotų „kredito atostogas“?

Prašydami „kredito atostogų“, turite pasiruošti. Nurodykite

  • kokie sunkumai dėl karantino Jums kilo;
  • kokius veiksmus planuoja ir atlieka verslo savininkai, kad verslas būtų išsaugotas ir liktų gyvybingas;
  • pateikite finansinius duomenis ir prognozes, pagrindžiančias Jūsų teiginius.

Nebijokite klausti – bankas prašymus vertins geranoriškai ir pasiūlys pateikti papildomos informacijos, jei ši jam bus reikalinga.

Bankas supranta ir vertina kliento sąžiningumą ir jo paties pastangas – tikrai bus pastebėti veiksmai, kuriuos klientas atlieka išlaidoms mažinti, papildomų verslo galimybių diegimas, įsipareigojimų vykdymas kitiems kreditoriams ir pačiam bankui.

Ar „kredito atostogų“ metu turėsiu mokėti bankui palūkanas?

Taip. Kredito grąžinimo įmokų atidėjimas neatleidžia nuo palūkanų mokėjimo. Atlikę mokėjimus, jei esate smulkaus ir vidutinio verslo atstovas, galėsite kreiptis į INVEGĄ dėl palūkanų kompensavimo (skaitykite plačiau). Bankas tikrai patars, kaip tai padaryti.

 

NAUJAS FINANSAVIMAS – KAS IR KADA JĮ GALI GAUTI

Šiuo metu rengiamos dvi finansavimo formos:

  • individualus finansavimas valstybės lėšomis, skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui;
  • bankinis finansavimas, kai dalį kredito garantuoja Invega.

Tikėtina, kad tokiu finansavimu bus galima pasinaudoti ne anksčiau, kaip balandžio viduryje.

Koks bus finansavimas valstybės lėšomis ir kas jį galės gauti?

Jei esate smulkiojo ar vidutinio verslo atstovas ir Jūsų verslo apyvarta dėl karantino nukrito daugiau nei 60 proc., galėsite pretenduoti į valstybės lėšomis suteikiamas lengvatines paskolas. Kol kas nėra aiškios visos tokio finansavimo sąlygos, tačiau preliminariai numatoma, kad skolinama būtų iki 2 metų, su galimybe pratęsti iki 3.

Tikėtina, kad maksimaliai vienam asmeniui gali būti suteikiama iki 100 tūkst. EUR paskolos, kuri būtų išmokama dalimis – kas mėnesį,  pagal konkretų poreikį. Šie pinigai galėtų būti naudojami būtiniausioms reikmėms, skirtoms verslo tęstinumui palaikyti (darbo užmokesčiui, nuomai, komunalinėms išlaidoms ir pan.). Dėl naujienų apie tokį finansavimą teiraukitės savo banko atstovų.

Šiai priemonei iš viso visos šalies mastu planuojama skirti iki 50 mln. eurų.

Skelbiama, kad bankai papildomai finansuos su Invega garantija. Kaip finansavimą gauti?

Iš tiesų, planuojama, kad bankai galės suteikti finansavimą su Invegos garantija (portfeline garantija). Šiuo metu galutinė priemonės struktūra ir bankui priskirtina dalis dar nėra žinoma. Invega nurodo, kad bendra išmokų pagal tokias  garantijas suma visos šalies mastu yra 85 mln. Eurų.

Kaip veiks portfelinė garantija? Invega garantija yra paskolos užtikrinimo priemonė, kuri naudojama tada, kai banko klientas negali vykdyti kredito sutarties (mokėti kredito įmokų, palūkanų ir sutartis yra nutraukiama). Skirtingų bankų pagal šią priemonę išduodamiems kreditams (paskolų portfeliams) bus suteikta viena garantija (vienas bankas – viena garantija), kuri dengs 80 proc. to banko pagal šią priemonę išduotų paskolų. Tačiau garantijos taikymui yra numatyta tam tikra viršutinė riba (20 proc.), skaičiuojant nuo visų tokių paskolų.

Pavyzdys:

Banko A visų kredito pagal šitą priemonę dydis yra 10 mln. EUR., kuris išsidalina į elę skirtingo dydžio kreditų. Invega užtikrina 80 proc. viso tokio paskolų portfelio (o bankas išdėsto tokį užtikrinimą per visus suteiktus kreditus, kiekvienam priskiriant 80 proc. užtikrinimo), t.y. – užtikrinta 8 mln. EUR visų paskolų. Tačiau kreditų nevykdymo atveju Invega išmokės bankui A tik 1,6 mln. Eur, nepaisant to, kiek kredito nevykdymo įvykių yra. Kitaip tariant, nors, pavyzdžiui, kreditų negrąžinta 5 mln., dengiama bus tik 1,6 mln. EUR.

Kol kas nėra aišku, kaip tokia garantija bus naudojama skirtingų kreditų atžvilgiu (dengiama proporcingai, tik pirmiesiems ar kt.).

Dėl kreditavimo galės kreiptis ir didelės įmonės.

Suteikiama suma turės atitikti du kriterijus:

  • neviršyti 25 proc. 2019 m. įmonės pajamų ir
  • neviršyti dvigubos kredito gavėjo darbuotojams per metus išmokamos sumos (su mokesčiais).

Didesnio kredito suteikimas turės būti papildomai pagrįstas. Tokiam kreditui gauti bus reikalingos papildomos užtikrinimo priemonės.

Planuojama, kad šia priemone gali būti ir refinansuojamos esamos, ir suteikiamos naujos paskolos.

Kokius dokumentus reikia pasirengti laukiant konkretesnės informacijos apie finansavimus?

Kiekvieną kliento prašymą bankas vertina individualiai, tačiau paprastai prašoma pateikti tokius dokumentus, kaip finansinės ataskaitos už paskutinius trejus metus, detali informacija apie COVID-19 įtaką verslui, detalūs planai ir biudžetai karantino laikotarpiui ir laikotarpiui po jo.

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai