2018/07/18

Representing Ūkio Bankas in a €100 million case involving auditors

In 2016-2019, Daiva Ušinskaitė-Filonovienė represented Ūkio Bankas in a case against Deloitte Lietuva and Deloitte Touche Tohmatsu Limited involving a claim to compensate the damages in the amount of €100 million arising from poor audit quality.

The issue of the liability of the bank’s auditors for the bankruptcy of the Lithuanian bank was raised in the case. The case that lasted three years ended with a settlement. It was agreed that Deloitte Lietuva will pay €3 million to Ūkio Bankas.

 

Daiva Ušinskaitė-Filonovienė 2016–2019 m. atstovavo Ūkio bankui prieš „Deloitte Lietuva“ ir „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ byloje dėl reikalavimo atlyginti 100 mln. eurų sumą siekiančią žalą, kylančią iš netinkamai atlikto audito.

Byloje buvo keltas banko auditorių atsakomybės klausimas dėl pirmojo Lietuvoje banko bankroto. Trejus metus trukusi byla užbaigta taikos sutartimi. Susitarta, kad „Deloitte Lietuva“ sumokės „Ūkio bankui“ 3 mln. eurų.

01Crew