DIJANA ŠINKŪNIENĖ

Ekspertė
+370 5 259 54 59
+370 685 17 971

Pareigos bei atsakomybės

Dijana Šinkūnienė turi daugiau nei 15 metų patirtį Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą (asmens duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimus, skundų nagrinėjimą, konsultavimą), norminių teisės aktų projektų (įstatymų, Vyriausybės nutarimų, informacinių sistemų nuostatų) rengimą ir derinimą, tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų  įgyvendinimą. Dalyvavo sprendžiant bankų, draudimo, skolų išieškojimo, telekomunikacijų, IT ir kitų sektorių problemas, susijusias su asmens duomenų ir privatumo apsaugos reikalavimų įgyvendinimu.

D.Šinkūnienė buvo nacionalinė ekspertė Europos Sąjungos Tarybos Telekomunikacijų ir informacinės visuomenės darbo grupėje (H.05) Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu.

D.Šinkūnienė atlieka atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679 (BDAR) vertinimus, konsultuoja įmones, valstybės institucijas ir įstaigas dėl asmens duomenų apsaugos ir privatumo reikalavimų įgyvendinimo, teikia duomenų apsaugos pareigūno paslaugas, veda mokymus duomenų apsaugos pareigūnams, įmonių, įstaigų darbuotojams dėl asmens duomenų apsaugos užtikrinimo. Sukaupta patirtis leidžia pasiūlyti optimalius sprendimus įgyvendinant asmens duomenų ir privatumo apsaugos reikalavimus tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus subjektams.

Pagrindiniai projektai

 • Vadovavo darbo grupei, rengusiai Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo projektą
 • Dalyvavo darbo grupėje, rengusioje Bankų įstatymo pakeitimo projektą, siekiant reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą apgaulės prevencijos tikslais
 • Konsultavo įmones, vykdančias elektroninę prekybą dėl atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679, rengė reikiamus dokumentus
 • Konsultavo įmones dėl asmens duomenų naudojimo įgyvendinant lojalumo programas, vykdant tiesioginę rinkodarą, atliekant įmonės veiklos analizę
 • Konsultavo mobiliųjų aplikacijų kūrėjus dėl atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679, rengė reikiamus dokumentus
 • Atliko įmonių vykdomo asmens duomenų tvarkymo vertinimą, konsultavo dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 įgyvendinimo
 • Atliko savivaldybių administracijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo vertinimą, konsultavo dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 įgyvendinimo

Profesinė patirtis

 • Nuo 2019 m. – ekspertė WINT law firm
 • 2018 m. – patarėja advokatų kontoroje TGS Baltic
 • 2017 m. – 2018 m. – direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
 • 2013 m. – 2017 m. – direktoriaus pavaduotoja Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
 • 2011 m. – 2013 m. – vyriausioji patarėja Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje

Išsilavinimas

 • 2013 m. – vadovų mokymo programa (OLYMP) Lietuvos viešojo administravimo institute
 • 2012 m. – stažuotė Nacionalinėje administravimo mokykloje (Prancūzija)
 • 1995 m. – 2000 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)

Kalbos

 • Lietuvių
 • Anglų
 • Rusų
 • Prancūzų