2020/03/24

Darbuotojų asmens duomenų apsauga akistatoje su COVID-19

Pasauliui kovojant su COVID-19 pandemija verslui vis dažniau kyla klausimai susiję su šioje nepaprastoje situacijoje tvarkomais asmens duomenimis. Laimei, BDAR yra lankstus teisės aktas ir suteikia mums galimybę tinkamai reaguoti.

WINT atsako į dažniausiai pasitaikančius klausimus.

1. Ar darbuotojas privalo nurodyti, jog serga COVID-19?

Darbuotojas turi pareigą pranešti apie savo užsikrėtimą virusu arba patekimą į rizikos grupę. Tai kyla iš  Darbo kodekso 24 str. 1 d., 25 str., 31 str. 2 d. Darbdavys turi teisę klausti ir sužinoti, kurioje šalyje buvo ir kokiu maršrutu keliavo darbuotojas. Tokie asmeninio pobūdžio klausimai šiomis aplinkybėmis yra leidžiami, nes tik jų pagalba darbdavys gali imtis reikiamų apsaugos ar prevencinių priemonių.

Valstybinė asmens duomenų inspekcija nurodo, jog darbdavys ar kitas duomenų valdytojas turi teisę teirautis savo darbuotojų ar lankytojų apie tai, ar jiems yra pasireiškusių COVID-19 viruso simptomų, ar yra nustatyta COVID-19 diagnozė. Ši informacija yra svarbi darbdaviui vertinant, ar reikalinga imtis papildomų apsaugos priemonių – įpareigoti kartu dirbusius ar su sergančiu (turinčiu simptomų) asmeniu kontaktavusius darbuotojus dirbti nuotoliniu būdu, o jiems nesutikus – nušalinti nuo darbo.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi darbų sąrašą, kur toks nušalinimas privalomas. Į šį sąrašą, beje, patenka su visais maisto gamybos ir realizavimo etapais, gyvulininkyste, paukštininkyste, mėsos ir pieno apdorojimu susijusios veiklos.

Tačiau pabrėžtina, kad teisė gauti minėtą informaciją nereiškia, kad darbdaviai gali gautą informaciją dokumentuoti ar sudaryti atitinkamas duomenų rinkmenas.

2. Ar galima klausti apie darbuotojo kelionių maršrutus?

Taip. Siekiant apsaugoti savo darbuotojus, klientus, tiekėjus ir kitus asmenis turinčius tiesioginį ryšį su įmonės darbuotojais, darbdavys turi teisę užduoti savo darbuotojams klausimus jiems apie jų keliones tiek kiek tai yra būtina minėtam tikslui pasiekti. Pagrindas tokiai užklausai būtų BDAR 6 str. 1 d. f punktas, t. y. teisėtai pagristas darbdavio interesas.

3. Ar galima įpareigoti darbuotoją atlikti tyrimus dėl COVID-19?

Darbdavys turi teisę pagal BDAR 9 str. 2 d. h punktą įpareigoti darbuotoją atlikti tyrimus dėl COVID-19 tuo atveju, jei darbdavys pagal sutartis užsitikrino sau teisę savo darbuotojams atlikti sveikatos patikrinimus ir kai tokie tyrimai yra būtini dėl ypatingų aplinkybių kaip, pavyzdžiui, darbuotojui pasireiškus peršalimui būdingiems simptomams. Toks tyrimas gali būti tikrai būtinas darbdaviui siekiant užtikrinti tiek to konkretaus, tiek ir kitų darbuotojų, o taip pat ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą (Darbo kodekso 49 str. 3 1 p.).

 4. Ar galima darbuotojui matuoti temperatūrą?

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pataria vengti darbuotojų ar lankytojų temperatūros rodmenų, medicininių pažymų ar kt. rinkimo. Vis dėlto, BDAR 9 str. 2 d. h punktas suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis siekiant įvertinti darbuotojo darbingumą. Taigi, šios priemonės patartina vengti, vis dėlto išimtiniais atvejais, jei sveikatos ar saugos neįmanoma užtikrinti kitaip, ji yra galima. Jei šios priemonės nusprendžiama imtis patariame matavimo rodmenų nesaugoti ir išlaikyti jų absoliutų konfidencialumą.

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai