2020/05/04

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas nuo karantino nukentėjusiam verslui

2020 m. gegužės 4 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo.

Į nuomos mokesčio kompensaciją galės pretenduoti nuomininkai, kurie yra sudarę patalpų, naudojamų ekonominėje veikloje, nuomos sutartį ir kurių vykdoma pagrindinė veikla karantino laikotarpiu buvo ar tebėra uždrausta.

Kompensacijos prašantys nuomininkai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • patalpos nuomojamos ekonominei veiklai vykdyti;
 • nuomininko (juridinio asmens) metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 milijonų EUR, o turto balansinė vertė 2019-12-31 neviršijo 43 milijonų EUR;
 • jei nuomininkas yra fizinis asmuo, jis yra verslininkas, t.y. verčiasi ekonomine veikla;
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nuomininkas nebuvo sunkumų patirianti įmonė;
 • paraiškos teikimo metu nuomininkas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas;
 • nuomininkas registruotas juridinių asmenų registre (jei įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 dieną (jei verslininkas);
 • nuomininkas ir nuomotojas negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei ir (ar) pareiškėjas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, realiai kontroliuojantis nuomininką.

Kompensacijos prašančio nuomininko veikla turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • jeigu nuomininko vykdoma veikla karantino laikotarpio pradžioje buvo uždrausta, tačiau vėliau karantino laikotarpiu tapo leidžiama vykdyti, tai neturės įtakos kompensacijos skyrimui, jeigu nuomininkas tokios veiklos draudimo laikotarpiu nevykdė (pvz. tam tikros grožio paslaugos – kirpyklos);
 • nuomininkas taip pat galės pretenduoti į kompensacijos išmoką ir tuo atveju, jeigu karantino laikotarpiu vykdė savo nepagrindinę, karantino metu neuždraustą vykdyti veiklą, tačiau nevykdė savo pagrindinės veiklos, kuri buvo ar tebėra uždrausta (pvz., vykdė maisto išvežiojimo paslaugą, nors viešojo maitinimo paslaugų savo patalpose teikti negalėjo).

Kitos sąlygos:

 • po 2020-03-16 nuomotojas turi būti realiai sumažinęs nuomos mokestį nuomininkui ne mažiau kaip 30 proc.;
 • nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020-03-15, o paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota Nekilnojamojo turto registre;
 • nuomininkas (išskyrus, fizinį asmenį – verslininką) paraiškos pateikimo metu turi būti pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį VĮ Registrų centrui;
 • Svarbu, jeigu nesate įregistravę nuomos sutarties, tą nevėlu padaryti ir dabar, kad paraiškos teikimo metu būtų pateikti duomenys apie jos registraciją.

Maksimalus kompensavimo dydis:

 • kompensacijos dydis – 50 proc., skaičiuojat nuo 2020 m. vasario mėn. nuomininkui taikyto nuomos mokesčio, t. y. kainos;
 • mažesnė nei 50 proc. nuomos mokesčio dydžio iki nuomotojo nuolaidos pritaikymo kompensacija nuomininkui bus mokama tuo atveju, jeigu nuomotojas yra sumažinęs nuomos mokestį nuomininkui daugiau kaip 50 proc. arba yra viršyta bendra vienam nuomininkui teikiamos kompensacijos suma, kuri per kompensacijos teikimo laikotarpį negali viršyti 800 000 Eur;
  kompensuojamos nuomos išlaidos privalo būti nurodytos ir nuomos sutartyje, ir sąskaitoje faktūroje;
 • įvertinus nuomotojo suteiktas nuomos nuolaidas, kompensacijos dydis nuomininkui už pateiktas sąskaitas faktūras neturi viršyti faktiškai nuomininko mokamo nuomos mokesčio dydžio be PVM (išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra ne PVM mokėtojai).

Kompensacijos teikimo laikotarpis:

 • nuo 2020-03-16 iki ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų po karantino laikotarpio pabaigos;
 • bet kuriuo atveju kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2020-12-31.

Kam bus sumokama kompensacija?
Kompensacijos išmokamos į paraiškoje nurodytą nuomininko sąskaitą, o gavęs kompensaciją nuomininkas privalės sumokėti nuomos mokestį nuomotojui ne vėliau kaip per 5 d. d., nebent sąskaita faktūra jau apmokėta.

Paraiškos kompensacijai gauti pateikimas ir jos vertinimas:

 • paraišką kompensacijai gauti turi pateikti nuomininkas „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (INVEGA) interneto svetainėje nuoma.invega.lt;
  užpildytą paraišką parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu turi patvirtinti nuomotojas;
  kiekvieną kartą paraiška įvertinama ir priimamas individualus sprendimas dėl nuomos mokesčio kompensavimo dydžio ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
 • Kvietimus teikti paraiškas numatoma paskelbti 2020 m. gegužės 4 d. 15:00 val., o jų galiojimas planuojamas iki 2020-12-01.

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai