DAIVA VYČINIENĖ

Ekspertė
+370 5 259 54 59

Pareigos bei atsakomybės

Daiva Vyčinienė yra sukaupusi daugiau nei 15 metų darbo duomenų apsaugos priežiūros institucijoje patirtį vykdant duomenų valdytojų priežiūrą, kontroliuojant asmenų skundų nagrinėjimą, padedant duomenų subjektams įgyvendinti jų teises, konsultuojant duomenų valdytojus, duomenų tvarkytojus, padedant spręsti privačiam ir viešajam sektoriui iškylančius klausimus, rengiant duomenų apsaugos teisės aktų projektus.

Daiva Vyčinienė sukauptą patirtį sėkmingai naudoja atlikdama asmens duomenų tvarkymo atitikties teisės aktams vertinimus, rengdama duomenų valdytojų dokumentus, teikdama konsultacijas asmens duomenų ir privatumo apsaugos klausimais, teikdama duomenų apsaugos pareigūno paslaugas, vesdama mokymus tiek valstybės institucijų, tiek įmonių ir kitų organizacijų atstovams.

Pagrindiniai projektai

 • Rengė Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo projektą
 • Rengė kitų Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, Europos parlamento ir tarybos direktyvą (ES) 2016/680 įgyvendinančių teisės aktų projektus
 • Vedė seminarus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos, Lietuvos Respublikos mokestinių ginčų komisijos, Vilniaus apygardos teismo, Kalėjimų departamento, pataisos įstaigų, probacijos tarnybų, savivaldybių administracijų ir savivaldybių įsteigtų įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų, privataus sektoriaus atstovams
 • Konsultavo įmones, vykdančias elektroninę prekybą dėl atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679, rengė reikiamus dokumentus
 • Konsultavo įmones dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginei rinkodarai ir įmonės veiklos analizei
 • Atliko įmonių vykdomo asmens duomenų tvarkymo vertinimą, konsultavo dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 įgyvendinimo
 • Atliko savivaldybių administracijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo vertinimą, konsultavo dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 įgyvendinimo
 • Konsultavo valstybės institucijas ir įstaigas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 įgyvendinimo, rengė reikiamus dokumentus
 • Teikia duomenų apsaugos pareigūno paslaugas privataus ir viešojo sektorių subjektams

Profesinė patirtis

 • Nuo 2018 m. – ekspertė WINT law firm
 • 2018 m. – Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
 • 2004 m. – 2018 m. – Prevencijos skyriaus vedėja Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
 • 2002 m. – 2004 m. – Kontrolės skyrius vedėja Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje

Išsilavinimas

 • 1992 m. – 1997 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)