DAIVA UŠINSKAITĖ – FILONOVIENĖ

Vadovaujanti partnerė

+370 615 69 360
+370 5 259 54 59
d.filonoviene@wint.lt

Pareigos bei atsakomybės

Advokatė Daiva Ušinskaitė-Filonovienė yra sukaupusi didelę patirtį konsultuojant tiek individualius klientus, tiek klientų grupes akcininkų ginčuose, vienose didžiausių Lietuvos teisminėje praktikoje žalos priteisimo bylose, sudėtingais skolų administravimo, restruktūrizavimo ir išieškojimo klausimais didžiausiose bankroto ir restruktūrizavimo bylose. Daiva atstovavo daugiau negu 400 klientų įvairiose bankroto ir restruktūrizavimo bylose, taip pat ir tarptautiniuose bankroto procesuose. Ji sėkmingai konsultuoja Lietuvoje veikiančius bankus ir kitas finansines institucijas, probleminio turto turinčius investuotojus, gamybos įmones ir kituose sektoriuose veiklą vykdančias bendroves ir jiems atstovauja

Pagrindiniai projektai

 • Konsultavo didžiausių bankrutuojančių finansų įstaigų bankroto administratorių su banko bankrotu, probleminio turto administravimu, įkeitimo objektais ir jų perdavimu susijusiais klausimais, taip pat reguliavimo klausimais
 • Atstovavo bankrutuojančiam bankui bylose, kurių bendra vertė viršija 500 mln. EUR
 • Konsultavo bankroto administratorių oro linijų bankroto byloje ir atstovavo teismo bylose su kreditoriais
 • Konsultavo bankroto administratorių vienos didžiausių Lietuvoje IT bendrovių bankroto byloje ir atstovavo civilinėse bylose su bendrovės vadovybe, skolininkais, taip pat byloje dėl tyčinio bankroto
 • Konsultavo vieną didžiausių kreditorių vienos didžiausių laivininkystės bendrovės bankroto byloje, taip pat ir teismo byloje dėl tyčinio bankroto
 • Atstovavo vienai didžiausių valstybės įmonių Lietuvoje įvairiuose ginčuose, konsultavo bendrovę jos veiklos ir reguliavimo klausimais
 • Sėkmingai atstovavo statybos bendrovei ginče su Vokietijos bendrove dėl strateginio objekto statybos darbų
 • Konsultavo Lietuvoje veikiantį banką dėl paskolų portfelio įsigijimo
 • Konsultavo investuotojus ir mokėjimo įstaigas finansinio maklerio įmonės steigimo, licencijavimo ir veiklos klausimais
 • Atstovavo užsienio valstybių piliečiams bei Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims derybose su vienu didžiausių Lietuvoje veikiančiu banku dėl turto kompleksų įsigijimo (sandorių vertė – 12 mln. EUR)
 • Konsultavo ir atstovavo Lietuvos įmonei finansavimo, finansavimo restruktūrizavimo klausimais (finansavimo vertė – 12 mln. EUR)
 • Atstovavo daugiau kaip 150 investuotojų ginče su Rusijos koncernu „Eurochem“ dėl privalomojo AB „Lifosa“ akcijų išpirkimo
 • Atstovavo Jungtinių Amerikos Valstijų farmacijos kompanijai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išplėstinėje kolegijoje nagrinėjant Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties ir patentinę apsaugą reguliuojančio reglamento klausimus
 • Atstovavo smulkiajam AB Banko SEB akcininkui byloje dėl privalomojo SEB akcijų išpirkimo kainos
 • Konsultavo vieną didžiausių Lietuvos techninių dujų gamintojų veiklos klausimais, rengė šios įmonės restruktūrizavimo ir susijungimo sandorius, sėkmingai atstovavo ją ginčuose
 • Konsultavo vieną iš Lietuvos aukštųjų mokyklų teisinio statuso keitimo, valdymo organizavimo, kitais veiklos klausimais

Profesinė patirtis

 • Nuo 2018 m. – partnerė WINT law firm
 • 2014 – 2018 m. – partnerė advokatų kontoroje TGS Baltic (buvusi TARK GRUNTE SUTKIENE)
 • 2013 – 2014 m. – asocijuotoji partnerė advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE
 • 2006 – 2013 m. – partnerė advokatų kontoroje AAA Baltic Service Company
 • 2004 – 2006 m. – privati advokato praktika
 • 1999 – 2004 m. – teisininkė, advokato padėjėja advokatų kontoroje Rhetor R&R

Išsilavinimas

 • 2001–2004 m. – Mykolo Romerio Universitetas, doktorantūros studijos
 • 2002–2002 m. – L‘Universite de Pau et Des Pays de l‘Adour (Prancūzija), doktorantūros studijos
 • 1995–2000 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)

Narystė

 • Lietuvos advokatūra
 • Lietuvos verslo konfederacijos Komercinės teisės ir praktikos komisijos narė
 • Lietuvos Investuotojų asociacijos valdybos narė (iki 2015)
 • Lietuvos Bankų ir vartotojų tarybos narė (2012–2013)