2020/03/16

Ar karantino metu bus atleidžiami nuo atsakomybės tiekėjai?

Tiekėjai gali tikėtis būti atleisti nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (CK 6.212 str.), tačiau tik tuo atveju, jei konkreti valstybė (iš kurios tiekiama) dėl COVID-19 yra įvedusi tiekimo (ar prekių judėjimo) draudimus arba reikšmingus ribojimus.

Tiekimo atveju nenugalimos jėgos aplinkybe būtų laikomas prekių judėjimo draudimas iš/į konkrečią valstybę, dėl ko tiekėjams objektyviai būtų užkirsta galimybė tiekti prekes ir įvykdyti sutartis.

Pažymėtina, jog Vyriausybė Lietuvoje kol kas nėra uždraudusi laisvo prekių judėjimo, įskaitant ir komercinį ar tarptautinį krovinių vežimą, dėl to kiekvienu konkrečiu atveju tiekėjai, susidūrę su sunkumais vykdant prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, turėtų įrodyti realią COVID-19 įtaką tiekėjo galimybėms tinkamai įgyvendinti iš sutarties kylančias prievoles.

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai